Archív obecných správObecné oznamyZasadnutia obecného zastupiteľstva

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.11.2018

USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
sa konalo v piatok,  30. 11. 2018 o 18.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Dechticiach

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 9. Informácia o poverení zástupcu starostu
 10. Zriadenie komisie verejného záujmu, voľba jej členov a predsedu
 11. Určenie platu starostu obce
 12. Záver

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“https://www.dechtice.sk/arte-content/uploads/gravity_forms/18-e8bcce180f6d34a671379893bf94d0f5/2018/12/Z_OcU_181130_aj-prilohy.pdf“ target=“blank“ ]     ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA    [/button]

Tagy
Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore
Zatvoriť