Archív obecných správ

PLATENIE DANÍ A POPLATKOV

Začína distribúcia rozhodnutí daní z nehnuteľností, daní za psa a poplatkov za komunálny odpad.  Aj napriek mimoriadnej situácii v súvislosti s ochorením COVID-19 je obecpovinná naďalej vykonávať všetky zákonné činnosti. Rozhodnutia budú doručené do domových listových schránok bez potvrdenia prevzatia zo strany adresáta.

Vzhľadom na zložitosť súčasnej situácie prosíme občanov, aby pri následných úhradách vyrubených miestnych daní, resp. poplatku za komunálne odpady, uprednostňovali v rámci svojich možností bezhotovostnú formu platenia (internet banking), alebo zaplatili na pošte jednoduchým oskenovaním QR kódu, ktorý je súčasťou doručeného rozhodnutia.

Týmto spôsobom sa výrazne eliminuje možné riziko šírenia a prenosu koronavírusu.

Kto nemá možnosť použiť vyššie uvedené spôsoby, môže uvedené dane a poplatky uhradiť v pokladni obecného úradu v hotovosti  v úradných hodinách.

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore