AKTUALITYMO JDSMO ZPOdkazy starostuUrbár a pasienkové spoločenstvoZáhradkári

Poďakovanie starostu

Dovoľte mi, aby som touto cestou poďakoval vedeniu a členom miestnych organizácií, menovite Jednota dôchodcov Slovenska v Dechticiach, Miestna organizácia zdravotne postihnutých v Dechticiach i Základná organizácia slovenského zväzu záhradkárov v Dechticiach. Tieto miestne organizácie pravidelne organizujú brigády na hornom cintoríne, v hájiku SNP a okolia horného cintorína, v areáli Pomníka padlých, starajú sa o výzdobu námestia a taktiež spolupracujú a zúčastňujú sa prvomájového retrosprievodu.

Moje poďakovanie patrí našim dobrovoľným hasičom, ktorí sa postarali o vyčistenie komunikácií, orezanie polámaných stromov a odpratanie polámaných konárov a kríkov po búrke a silnom vetre dňa 21.6.2023.

Poďakovanie patrí  Mgr. Róbertovi Vadíkovi – tvorcovi petície proti Plánu likvidácie lomu v juhovýchodnej časti dobývacie priestoru v Dechticiach. V neposlednom rade všetkým, ktorí pomohli pri zbere podpisov či už pri zbieraní podpisov po dedine, v zamestnaniach, prípadne rozposlali petíciu svojim známym. Ďakujem aj okolitým obciam, ktoré sa zapojili do petície, najmä obci Kátlovce, ale i Špačince, Dolné Dubové, Chtelnica a Dobrá Voda. Vyzbieralo sa 170 petičných hárkov s 2933 podpismi. Petícia so sprievodným listom a pripomienkami občanov, bola odovzdaná 29. júna 2023 na Okresný úrad Trnava – odbor starostlivosti o životné prostredie.

Ďakujem.

Karol Zachar, starosta obce Dechtice

 

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore