Novinky
Home / Šport a organizácie / Urbár a pasienkové spoločenstvo

Urbár a pasienkové spoločenstvo

Stretnutie podielnikov

Stretnutie podielnikov urbárskeho a pasienkového spoločenstva sa uskutoční v sobotu, 7.6.2014 o 19:00 hod v kultúrnom dome v Dechticiach. Témami tohto dôležitého stretnutia bude bude informácia o vzniku právnej subjektivity spoločenstva a problematika  skládky odpadov v kameňolome. Čítať viac »

Zhromaždenie urbárnikov

Pozemkové spoločenstvo urbárnikov – urbársky spolok Dechtice POZVÁNKA NA ZHROMAŽDENIE Pozývame spoluvlastníkov spoločných lesov v obci Dechtice na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 26. júna 2014 o 16:00 hodine v kultúrnom dome v Dechticiach. Program: Prezentácia účastníkov (od 15:30 do cca 16:30 hod.). Schválenie zmluvy o pozemkovom spoločenstve a stanov podľa nového zákona č. 97/2013 Z.z. Voľba výboru a dozornej ... Čítať viac »

Rozhodnutie o odvolaní

HLAVNÝ BANSKÝ ÚRAD, Kammerhofská 25, 969 50 Banská Štiavnica zrušil svojim Rozhodnutím o odvolaní č.: 208-533/2014 zo dňa 17.3.2017 Rozhodnutie Obvodného banského úradu v Bratislave č. 823-2879/2013 zo dňa 14.11.2013 o povolení banskej činnosti – likvidácia časti lomu v dobývacom priestore Dechtice. text dokumentu (PDF) Rozhodnutie o povolení banskej činnosti – likvidácie časti lomu v dobývacom priestore Dechtice text dokumentu ... Čítať viac »