Vzdelávanie

Projekt ,,Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP v ZŠ Dechtice“

Základná škola s materskou školou, Dechtice 514,
Dechtice
realizuje dopytovo-orientovaný projekt pod názvom
„Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP v ZŠ Dechtice“

Doba realizácie projektu: 09.2019 – 08.2022

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk
www.minedu.gov.sk 

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore