Kultúra a spoločenský životOstatné podujatia v obci

Rekonštrukcia zvoničky je ukončená

Na jeseň 2011 začala aktívna partia dechtických dôchodcov pod odborným dohľadom s rekonštrukciou vstupu do areáliu kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Dechticiach, na ktorom je i zvon, ktorým sa zvoní pri úmrtí farníka – tzv. umieráčik.

Pod zvonom je kamenná doscka s nápisom:

IN GLORIAM DEI AC HONO__ S CATHARINÆ VIR ET MAR DENVO ERECTVM COE EXPENSIS ÆCLESIA A.D. 1663

NA SLÁVU BOHA A POCTU SVÄTEJ KATARÍNY PANNY A MUČENICE POSTAVENÉ NA NÁKLADY CIRKVI ROKU PÁNA 1663

Zvonička bola poškodená koreňovým systémom starej lipy, ktorý ju naklonil do nebezpečného uhla. Jediným riešením bolo naklonenú stavbu rozobrať a znovupostaviť
v pôvodnej podobe.

Slávnostné požehnanie je plánované na 6.5.2012.
Akt požehnania by mal vykonať J.E. Mons. Róbert Bezák, trnavský arcibiskup, ktorý príde do Dechtíc na udeliť sviatosť birmovania.

Tagy
Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore
Zatvoriť