AKTUALITYObecné oznamy

TAVOS – zmena zasielania vyučtovacích faktúr

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (TAVOS) informuje o zmene zasielania vyúčtovacích faktúr (zmene fakturačného obdobia), a to počnúc dňom 1. januára 2024. Vzhľadom na skutočnosť, že zákazníci spoločnosti TAVOS nemajú rovnaké fakturačné obdobie, t. z. obdobie za ktoré im je vystavená vyúčtovacia faktúra, pristúpila spoločnosť k jeho zjednoteniu, čoho výsledkom je zvýšenie efektívnosti a zníženie administratívnej záťaže na strane spoločnosti TAVOS, ako aj zvýšenie prehľadnosti na strane zákazníkov.

Výsledkom zmeny zasielania vyúčtovacích faktúr bude zaslanie vyúčtovacej faktúry iba raz ročne,
pričom zákazník budete platiť zálohové platby v súlade so zaslaným „Harmonogramom budúcich
platieb za opakované dodávky“ tak, ako tomu bolo doposiaľ.

Zákazníci budú rozdelení do niekoľkých celkov, pričom každému z týchto celkov bude zaslaná vyúčtovacia faktúra raz ročne, t. j. niektorí dostanú vyúčtovaciu faktúru v júni, iní v septembri a ďalší zasa v decembri a pod.  Uvedený postup by mal byť výhodný aj pre zákazníkov, nakoľko zmena výšky zálohových faktúr by sa v priebehu roka nemala meniť a k jej úprave by malo prichádzať iba raz ročne, a to v súvislosti so zaslaním vyúčtovacej faktúry.

Z toho potom vyplýva, že v priebehu roka (12 po sebe nasledujúcich mesiacov) nemusia zákazníci, meniť trvalé príkazy a pod.

Vzhľadom na skutočnosť, že vyššie uvedená zmena sa bude týkať všetkých zákazníkov TAVOSu postupne, Tavos ju oznamuje v predstihu s tým, že túto zmenu môže zákazník odmietnuť, a to za predpokladu, že
je pre neho nevýhodná alebo s ňou nesúhlasí.  V prípade, ak túto zmenu neodmietne písomnou formou,
čiže zaslaním nesúhlasu so zmenou fakturačného obdobia, ktorý musí byť spoločnosti TAVOS doručený najneskôr do 15. 2. 2024, dôjde k zmene zasielania vyúčtovacích faktúr k 1. 1. 2024 automaticky.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností môžete kontaktovať TAVOS elektronicky na e-mailovej
adrese: info@tavos.sk.


Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.,  Priemyselná 10, 921 79 Piešťany,   www.tavos.sk

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore