Dane a poplatkyObecné oznamy

Dane a poplatky – oznam

Obec Dechtice ako správca dane z nehnuteľnosti upozorňuje občanov na povinnosť podať do konca januára 2023 daňové priznanie za daň z nehnuteľnosti a nahlásiť všetky zmeny, ktoré nastali v minulom roku.

Týka sa to občanov, ktorí nadobudli nehnuteľnosť kúpou, dedičstvom, darovaním a pod., ktorí pristavovali, nadstavovali alebo si postavili novú drobnú stavbu ako je garáž, hospodárska budova, altánok, prístrešok a pod. Povinnosť nahlásiť zmenu majú aj tí občania, u ktorých došlo k zániku daňovej povinnosti, svoju nehnuteľnosť predali, darovali, zbúrali a pod.

Taktiež majitelia psov, ktorí si nesplnili ohlasovaciu povinnosť podľa zákona, nahláste správcovi dane do konca januára zmenu ako je úhyn psa, strata psa to znamená, že už nie ste platcom dane za psa, alebo naopak vlastníctvo psa to znamená, že každý občan, ktorý vlastní psa je povinný túto skutočnosť nahlásiť správcovi dane a podať si daňové priznanie na daň za psa.

Do konca januára je potrebné doručiť aj žiadosti na zľavy za komunálny odpad podľa všeobecného záväzného nariadenia obce Dechtice č. 21/2022.

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore