Archív obecných správ

Oznámenie o začatí preskúmania schváleného územného plánu

V zmysle § 30 ods.4 ustanovení stavebného zákona č.50/1976 Zb., v znení zákona č.237/2000 Z.z je každá obec, ktorá má schválený platný územný plán obce, povinná pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarať nový územný plán.

Z tohto dôvodu Obec Dechtice, v zastúpení starostom obce, začína k termínu 25.08.2014 preskúmanie schváleného územného plánu obce vrátane jeho platného doplnku.

Pre potreby objektívneho preskúmania platného územného plánu a prípadného obstarania Zmien a doplnkov vyzýva starosta obce občanov a dotknuté právnické subjekty k vzneseniu podnetov, prípadne pripomienok k platnému územnému plánu.

Podnety, prípadné relevantné pripomienky vedené k prehodnoteniu územného plánu, možno písomne predložiť na Obecnom úrade v Dechticiach v termíne do 25.09.2014.

Karol Zachar, starosta obce

Stiahnuť dokument

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore