Archív obecných správ

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku pre účel rozšírenia dobývacieho priestoru

Vec: Zmena poľnohospodárskeho druhu pozemku podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rada Slovenskej republiky č. 220/2004 Z,z, o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v k.u. Dechtice

Text verejnej vyhlášky

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore