Archív obecných správ

Zámery prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

1.) Obec Dechtice so sídlom Dechtice č. 488, 919 53 Dechtice, v zmysle § 9a. ods. 8 pís. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia OZ v Dechticiach č. 43/2019 zo dňa 18. 02. 2019 zverejňuje zámer prenajať bytový priestor majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

2.) Predmetom je prenájom bytu v bytovom dome – obce Dechtice:
– Byt vo výmere 79,05 m²
– mesačné nájomné 136,36 €

3.) Dôvod hodný osobitného zreteľa je dlhodobé užívanie nájomníčkou Evou Bartekovou, bytom Dechtice č. 543

4.) Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce: www.dechtice.sk a úradná tabuľa obce

5.) Doba zverejnenia: od 22. 02. 2019

V Dechticiach, dňa: 20. 02. 2019

[divider]

ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

1.) Obec Dechtice so sídlom Dechtice č. 488, 919 53 Dechtice, v zmysle § 9a. ods. 8 pís. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia OZ v Dechticiach č. 44/2019 zo dňa 18. 02. 2019 zverejňuje zámer prenajať bytový priestor majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

2.) Predmetom je prenájom bytu v bytovom dome – obce Dechtice:
– Byt vo výmere 75,35 m²
– mesačné nájomné 188,38 €

3.) Dôvod hodný osobitného zreteľa je dlhodobé užívanie nájomníkmi Tomášom Jančovičom a Petronelou Jančovičovou bytom Dechtice č. 345

4.) Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce: www.dechtice.sk a úradná tabuľa obce

5.) Doba zverejnenia: od 22. 02. 2019

V Dechticiach, dňa: 20. 02. 2019

[divider]

ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

1.) Obec Dechtice so sídlom Dechtice č. 488, 919 53 Dechtice, v zmysle § 9a. ods. 8 pís. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia OZ v Dechticiach č. 45/2019 zo dňa 18. 02. 2019 zverejňuje zámer prenajať bytový priestor majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

2.) Predmetom je prenájom bytu v bytovom dome – obce Dechtice:
– Byt vo výmere 69,9 m²
– mesačné nájomné 174,75 €

3.) Dôvod hodný osobitného zreteľa je dlhodobé užívanie nájomníkom Martine Kalašovej a Ivanovi Švihoríkovi, bytom Dechtice č. 543

4.) Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce: www.dechtice.sk a úradná tabuľa obce

5.) Doba zverejnenia: od 22. 02. 2019

V Dechticiach, dňa: 20. 02. 2019

[divider]

ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

1.) Obec Dechtice so sídlom Dechtice č. 488, 919 53 Dechtice, v zmysle § 9a. ods. 8 pís. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia OZ v Dechticiach č. 46/2019 zo dňa 18. 02. 2019 zverejňuje zámer prenajať bytový priestor majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

2.) Predmetom je prenájom bytu v bytovom dome – obce Dechtice:
– Byt vo výmere 59,85 m²
– mesačné nájomné 178,95 €

3.) Dôvod hodný osobitného zreteľa je dlhodobé užívanie nájomníkovi Milanovi Pavlíkovi, bytom Dechtice č. 543

4.) Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce: www.dechtice.sk a úradná tabuľa obce

5.) Doba zverejnenia: od 22. 02. 2019

V Dechticiach, dňa: 20. 02. 2019

[divider]

ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

1.) Obec Dechtice so sídlom Dechtice č. 488, 919 53 Dechtice, v zmysle § 9a. ods. 8 pís. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia OZ v Dechticiach č. 47/2019 zo dňa 18. 02. 2019 zverejňuje zámer prenajať bytový priestor majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

2.) Predmetom je prenájom bytu v bytovom dome – obce Dechtice:
– Byt vo výmere 34,4 m²
– mesačné nájomné 102,85 €

3.) Dôvod hodný osobitného zreteľa je dlhodobé užívanie nájomníkovi Petrovi Záreckému, bytom Dechtice č. 543

4.) Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce: www.dechtice.sk a úradná tabuľa obce

5.) Doba zverejnenia: od 22. 02. 2019

V Dechticiach, dňa: 20. 02. 2019

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore