Archív obecných správVzdelávanie

Zápis detí do materskej školy

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Dechtice oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa bude konať 11. mája 2020.

Žiadosť si môžu rodičia stiahnuť  z webovej stránky materskej školy,
prípadne ju môžu vyplniť osobne priamo v materskej škole
11.5.2020 od 12:00 hod. do 16:00 hod.

Žiadosť spolu s vyplneným dotazníkom zašlite emailom na msdechtice515@gmail.com.

Žiadosť aj dotazník si môžete vytlačiť, prípadne vyplniť osobne  priamo v materskej škole 11.5.2020 od 12:00 hod. do 16:00 hod.

Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. 

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021:   

 • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou – prostredníctvom emailu
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
 • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Podmienky prijímania detí do materskej školy, schválené pedagogickou radou dňa 24.3.2020. Prednostne sa prijímajú:

 • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
 • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ďalšie podmienky prijímania detí sú uvedené v zápisnici z pedagogickej rady.

Čo by malo dieťa zvládnuť pred nástupom:

 •  mať kladnú predstavu o tom, čo ho čaká v novom prostredí
 •  zvládnuť základy samoobslužných návykov, ako sú obliekanie, obúvanie, stolovanie a hygienické návyky
 •  zaobísť sa na kratší čas bez blízkej osoby
 •  vychádzať s inými deťmi, vedieť sa deliť s ostatnými
 •  vedieť komunikovať

 

Poplatky za MŠ:

 •  poplatok za MŠ (školné) je 15,- €  mesačne
 •  výška stravného na jeden deň je spolu 1.45 €
     • – desiata: 0,36 €
     • – obed: 0,85 €
     • – olovrant: 0,24 €   

 Rozhodnutie o prijatí – neprijatí

 •  bude vydané v termíne, ktorý Vám včas oznámime
 •  rodič si Rozhodnutie prevezme osobne.

Zdrojhttp://msdechtice.webaster.sk/

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore