Šport a organizácieUrbár a pasienkové spoločenstvo

Zhromaždenie urbárnikov

Pozemkové spoločenstvo urbárnikov – urbársky spolok Dechtice

POZVÁNKA NA ZHROMAŽDENIE

Pozývame spoluvlastníkov spoločných lesov v obci Dechtice na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 26. júna 2014 o 16:00 hodine v kultúrnom dome v Dechticiach.

Program:

  1. Prezentácia účastníkov (od 15:30 do cca 16:30 hod.).
  2. Schválenie zmluvy o pozemkovom spoločenstve a stanov podľa nového zákona č. 97/2013 Z.z.
  3. Voľba výboru a dozornej rady pozemkového spoločenstva.
  4. Diskusia.
  5.  Záver.

Pozemky a vlastníci sú evidovaní v katastri nehnuteľností:
– na LV č. 2733 – spoločné lesy.

V Dechticiach, dňa 20. mája 2014.

Návrh Zmluvy o pozemkovom spoločenstve a Stanov poz. spoločenstva- lesný urbár Dechtice sú k dispozícii na obecnom úrade v Dechticiach a na internetovej stránke www.dechtice.sk.

Účasť členov na zhromaždení je žiaduca.

PRÍLOHY:[erblist]

[/erblist]

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore