Archív obecných správBrigády

Neúcta občanov k pietnemu miestu

Takýto pohľad sa naskytol v piatok 9. 10. 2020 pri  bráne vedľa vinohradu, cestou na Horný cintorín, kde zopár členov MO ZP šlo odstrániť korene po vyrezaných kríkoch okolo areálu cintorína. 

 

Toto je vizitka hanba bezcitných ľudí, ktorí nemajú úctu k pietnemu miestu a vyhodili odpad mimo kontajnera, ktorý je v priestore cintorína uložený.

Ďalšie prekvapenie čakalo brigádnikov z radov členov MO ZP  pri pohľade na dom smútku. Brigádu dňa 22. 05. 2020 tieto priestory boli pracne upratané, odpad vo vedrách vynesený do kontajnera:

 

A 9. 10. 2020 je priestor za Domom smútku v takomto stave : 

 

Človeku je do plaču nad bezohľanosťou ľudí a tiež kamenárskych firiem, ktoré si nezodpovedne zľahčujú svoju prácu a stavebný odpad ukladajú neregulovane v priestore cintorína, kde im to len napadne.  A pritom je možnosť dohodnúť sa s obecným úradom a zapožičať si kontajner. O cintorín sa starajú seniori z MO ZP a nie je ich povinnosť upratovať po firmách.

Vedenie obce sa snažilo regulovať vstup kamenárskych firiem a týmto ich mať  pod kontrolou. Z tohto dôvodu obec umiestnila na vstupe do cintorína zábranu, avšak toto sa  nestretlo s pochopením u tých občanov, ktorí chcú zapaľovať sviečky priamo z auta.

 

Jarmila Pauerová a členovia MO ZP

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore