Archív obecných správ

Oznámenie o začatí konania – výrub drevín

Obec Dechtice, Obecný úrad, 919 53 Dechtice 488 dňa 12.1.2018 podal žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle §47 ods 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny… na pozemku register ,,C“ parc.č. 879/1, 167/2 v kat. území Dechtice.

Viac v dokumente

Zverejnené 24.1.2018

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore