Novinky
Home / Kultúra a spoločenský život / VIDEO – Posedenie s dôchodcami – Október 2014
VIDEO – Posedenie s dôchodcami – Október 2014

VIDEO – Posedenie s dôchodcami – Október 2014

V októbri sa každoročne stretajú dechtickí dôchodcovia v kultúrnom dome. V rámci mesiaca úcty k seniorom sa im prihovorí starosta obce, priblíži im aktuálne dianie v obci a poinformuje ich o najbližších plánoch.
V kultúrnom programe vystúpili deti zo Základnej školy s materskou školou v Dechticiach a hudobná skupina Duo Rytmik.

Posedenie s dôchodcami

 Záznam posedenia môžete vzhliadnuť po kliknutí na obrátok