AKTUALITYObecné oznamy

Výber daní a poplatkov za rok 2022

v pracovné dni okrem štvrtkov

V roku 2022 je daň z nehnuteľností, poplatok za vývoz tuhého komunálneho poplatku, cintorínske poplatky a ďalšie možné uhradiť po konzultácii s pracovníčkou úradu osobne alebo telefonicky na telefónnom čísle  033 / 5575 102.

Do 15. 7. 2022 sa postupovalo podľa vopred zverejneného harmonogramu, čo využilo približne 70% platiteľov. 

Dôvody, na takýto spôsob vyrubovania daní a poplatkov v tomto roku sú:

  1. Na obecnom úrade prebieha presun agendy daní z nehnuteľností a poplatkov zo systému DCOM do systému URBIS. V praxi to znamená, že treba existujúce výmery občanov i právnických osôb z roku 2021 manuálne nahrať do nového systému pre rok 2022.  Toto sa robí priebežne a týka sa to iba tohto zdaňovacieho obdobia (2022).
  2. Súčasne prebieha pasportizácia hrobových miest na cintoríne. To zahŕňa prečíslovanie každého existujúceho hrobového miesta, vytvorenie sektorov a aktualizovanie nájomcov hrobových miest a všetkých zmlúv. Aby sa predišlo k nezrovnalostiam, všetky náležitosti, týkajúce sa prenájmov hrobových miest sa riešia so zástupcami predmetných rodín.

Platiteľ môže prísť osobne do kancelárie OcÚ, alebo sa kontaktovať telefonicky.

OcÚ Dechtice
správa daní a poplatkov
vybavuje: Iveta Tomaškovičová
tel. 033/55 75 102

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore