Archív obecných správZasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.4.2018

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 17.4.2018 o 18:00  v obradnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
  4. Informácia starostu obce o vyhlásení výzvy na predloženie iadosti o dotáciu na financovanie projektu: Zdravotné stredisko Dechtice – komplexná rekonštrukcia a modernizácia.
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Záver

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“https://www.dechtice.sk/arte-content/uploads/gravity_forms/18-e8bcce180f6d34a671379893bf94d0f5/2018/10/Z_OcU_180417a.pdf“ target=“blank“ ]     ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA    [/button]

 

Tagy
Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore
Zatvoriť