Archív obecných správZasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.4.2018

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 17.4.2018 o 18:00  v obradnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
  4. Informácia starostu obce o vyhlásení výzvy na predloženie žiadosti o dotáciu na financovanie projektu: Zdravotné stredisko Dechtice – komplexná rekonštrukcia a modernizácia.
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Záver
Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore