Archív obecných správ

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva hnuteľného majetku

Obec  Dechtice na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 31/2015 v  súlade s §9 ods.2 zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov  a VZN č. 3/2012 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Dechtice zverejňuje zámer prevodu vlastníctva  hnuteľného majetku a to:

obecné, osobné, motorové vozidlo ŠKODA FABIA 1,2 HTP Classic, EČ: TT-306 CH, výrobné číslo TMBPW16Y95422785. Na základe znaleckého posudku za cenu najmenej 800€. Záujemcovia o kúpu predložia písomnú ponuku na obecný úrad Dechtice do 05.06.2015.

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore