Voľby

REFERENDUM V ROKU 2015

Referendum sa v obci Dechtice uskutočnilo 7.2.2015 od 7:00 do 22:00 hod v zasadačke Obecného úradu

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

V referende mohli oprávnení občania rozhodnúť  o otázkach:

  1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
  2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
  3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Výsledky referenda za obec Dechtice:

Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie 1 522
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 411
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 411
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 410
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov 1
Účasť v % 27,00

  Viac o referende TU   

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore