Voľby

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016

VÝSLEDKY VOLIEB DO NR SR 2016 za obec DECHTICE

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1537  
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1064  
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 1063  
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny 1  
Počet platných odovzdaných hlasov 1044  

Volieb sa zúčastnilo 69,23% oprávnených voličov

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu a hnutie:

1. č.16 – SMER – sociálna demokracia 418  
2. č.12 – Slovenská národná strana 120  
3. č.19 – Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 111  
4. č.3 – OĽANO – NOVA 108  
5. č.23 – Sloboda a Solidarita 77  
6. č.6 – SME RODINA – Boris Kollár 72  
7. č.17 – Kresťanskodemokratické hnutia 52  
8. č.20 – #SIEŤ 48  
9. č.11 – MOST – HÍD 8  
10. č.14 – Komunistická strana Slovenska 8  
11. č.18 – Slovenská občianska koalícia 6  
12. č.7 – Strana zelených Slovenska 5  
13. č.1 – Strana TIP 3  
14. č.2 – Strana moderného Slovenska (SMS) 3  
15. č.10 – VZDOR – strana práce 3  
16. č.8 – KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO 2  
17. č.4 – Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník 0  
18. č.5 – ŠANCA 0  
19. č.9 – Maďarská kresťanskodemokratická aliancia 0  
20. č.13 – Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia 0  
21. č.15 – SDKÚ – DS 0  
22. č.21 – Strana maďarskej komunity 0  
23. č.22 – PRIAMA DEMOKRACIA 0  
Oznámenie o čase a mieste konania volieb

Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 12. novembra 2015 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky sa
 voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

Oznámenie o čase a mieste konania volieb
do Národnej rady Slovenskej republiky:

Deň a čas konania volieb:  5.3.2016   od 700 do 2200 hod.
Miesto konania volieb:   Zasadačka obecného úradu, Dechtice 488
Poučenie:

  1.  Volič preukáže pred hlasovaním svoju totožnosť občianskym preukazom.
  2. Od členov komisie dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom.
  3. V osobitnom priestore na hlasovanie jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky, alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac u štyroch kandidátov. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Nepoužité hlasovacie lístky odloží volič do schránky na nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.
Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore