Novinky
Home / Voľby

Voľby

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2017

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV Dátum a čas konania volieb: 4. novembra 2017  INFORMÁCIE PRE VOLIČA elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: tomaskova@dechtice.sk   Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja 4. novembra 2017 1. József Berényi, Mgr., 50 r., podpredseda TTSK, Dolné Saliby, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja ... Čítať viac »

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 5.3.2016

Volebný okrsok č. 1 Obec: Dechtice Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1537 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1064 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 1063 Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny 1 Počet platných odovzdaných hlasov 1044 Volieb sa zúčastnilo 69,23% oprávnených voličov Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu a hnutie: ... Čítať viac »

Referendum 7.2.2015

Referendum sa v obci Dechtice uskutočnilo 7.2.2015 od 7:00 do 22:00 hod v zasadačke Obecného úradu Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015. V referende mohli oprávnení občania rozhodnúť  o otázkach: Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi ... Čítať viac »

KOMUNÁLNE VOĽBY 2014 – VÝSLEDKY

Volieb do obecnej samosprávy v Dechticiach, ktoré sa konali 15.11.2014 sa zúčastnilo 1051 oprávnených voličov. Volebná účasť dosiahla 68,7% Výsledky volieb starostu 1. Karol Zachar Smer – SD 744 2. Martina Hrachová nezávislá 211 3. Jozef Uhrovčík nezávislý 63 Za starostu obce Dechtice bol zvolený  Karol Zachar Výsledky volieb poslancov do obecného zastupiteľstva Za poslancov Obecného zastupiteľstva v Dechticiach boli zvolení ... Čítať viac »