Archív obecných správ

OZNÁMENIA O ULOŽENÍ ZÁSIELKY

OBEC DECHTICE
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk pre adresáta:
Lukáš Machovič
919 53 Dechtice
Uvedené oznámenie o uložení zásielky je možné vyzdvihnúť v úradných hodinách v podateľni Obecného úradu v Dechticiach, 919 53 Dechtice 488, v lehote od 02.09.2020 do 18.09.2020.
Vyvesené: 02.09.2020
Zvesené: 21.09.2020

OBEC DECHTICE
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk pre adresáta:
Lukáš Machovič
919 53 Dechtice
Uvedené oznámenie o uložení zásielky je možné vyzdvihnúť v úradných hodinách v podateľni Obecného úradu v Dechticiach, 919 53 Dechtice 488, v lehote od 31.08.2020 do 14.09.2020.
Vyvesené: 31.08.2020
Zvesené: 15.09.2020


ARCHÍV (zvesené z úradnej tabule):

OBEC DECHTICE
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk pre adresáta:

Levon Manasjan
919 53 Dechtice

Uvedené oznámenie o uložení zásielky je možné vyzdvihnúť v úradných hodinách v podateľni Obecného úradu v Dechticiach, 919 53 Dechtice 488, v lehote od 22.03.2019 do 09.04.2019.

Vyvesené: 25.03.2019
Zvesené: 09.04.2019

Telefón                                           IČO                                         e-mail
033/5575 102                         00312363                               obec@dechtice.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – oznámenie o uložení zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk pre adresáta:

Lukáš Machovič
919 53 Dechtice

Uvedené oznámenie o uložení zásielky je možné vyzdvihnúť v úradných hodinách v podateľni Obecného úradu v Dechticiach, 919 53 Dechtice 488, v lehote od 19.03.2019 do 5.4.2019.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 18 dní. Podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Na ÚTO Obce Dechtice od 19.3. 2019 do 8.4. 2019

Telefón                                           IČO                                         e-mail
033/5575 102                         00312363                               obec@dechtice.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – oznámenie o uložení zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk pre adresáta:

Levon Manasjan
919 53 Dechtice

Uvedené oznámenie o uložení zásielky je možné vyzdvihnúť v úradných hodinách v podateľni Obecného úradu v Dechticiach, 919 53 Dechtice 488, v lehote od 18.3.2019 do 4.4.2019.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 18 dní. Podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

25Telefón                                           IČO                                         e-mail
033/5575 102                         00312363                               obec@dechtice.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti:              Csonka Zdenek

Naposledy bytom:                  Dechtice
Miesto uloženia:                     Pošta Dechtice

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte v Dechticiach.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 18 dní. Podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

PhDr. Karol Zachar
starosta obce

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Na ÚTO Obce Dechtice od 17.12. 2018 do 3.1. 2019

Telefón                                           IČO                                         e-mail
033/5575 102                         00312363                               obec@dechtice.sk

 

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore