Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.5.2013

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 10.5.2013 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach

PROGRAM ZASADNUTIA:

  1. Otvorenie.
  2. Určenie a overovateľov zápisnice.
  3. Kontrola plnenia úloh a uznesení.
  4. Určenie platu starostu.
  5. Zabezpečenie a organizovanie Karmelského jarmoku 13.-.14.7.2013
  6. Žiadosti, rôzne
  7. Diskusia
  8. Záver

» Zápisnica zo zasadnutia

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore