Novinky
Home / Archív obecných správ / NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE DECHTICE ZA ROK 2018

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE DECHTICE ZA ROK 2018

Predkladá: PhDr. Karol Zachar – starosta obce
Vypracovala: Bc. Gabriela Grebečíová

V Dechticiach dňa 12.03.2019

Návrh záverečného účtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa: 13.03.2019