Novinky
Home / Archív obecných správ / ÚRADNÁ TABUĽA OBCE DECHTICE
ÚRADNÁ TABUĽA OBCE DECHTICE

ÚRADNÁ TABUĽA OBCE DECHTICE

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

Dátum a čas konania volieb: 4. novembra 2017

 INFORMÁCIE PRE VOLIČA

 

pdf-logo300-80x80 Návrh VZN č. 2/2017
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl
a školských zariadení na území Obce Dechtice
Vyvesené 12.6.2017

 

pdf-logo300-80x80  VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva
určuje územne ucelenú časť lesov DECHTICE
  Mapa TU

Vyvesené 21.6.2017

 

pdf-logo300-80x80  PROGRAM ROZVOJA OBCE DECHTICE  na roky 2015 – 2020

 

pdf-logo300-80x80 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE DECHTICE
         Archív všeobecne záväzných nariadení je TU

 

Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a aktuálne pozvánky na zasadnutia.

 

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

Žiadosť o pridelenie dotácie z rozpočtu obce

Zúčtovanie dotácie z rozpočtu obce