Novinky
Home / Archív obecných správ / ÚRADNÁ TABUĽA OBCE DECHTICE

ÚRADNÁ TABUĽA OBCE DECHTICE

pdf-logo300-80x80 Návrh VZN č. 1/2017
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice

Vyvesené 21.3.2017

 

pdf-logo300-80x80  PROGRAM ROZVOJA OBCE DECHTICE  na roky 2015 – 2020
pdf-logo300-80x80 Záverečný účet Obce Dechtice za rok 2016  – NÁVRH
        Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 05.03.2017
pdf-logo300-80x80 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE DECHTICE
         Archív všeobecne záväzných nariadení je TU

 

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

Žiadosť o pridelenie dotácie z rozpočtu obce

Zúčtovanie dotácie z rozpočtu obce