Novinky
Home / Archív obecných správ / ÚRADNÁ TABUĽA OBCE DECHTICE

ÚRADNÁ TABUĽA OBCE DECHTICE

 

Plán likvidácie lomu v juhovýchodnej časti
dobývacieho priestoru Dechtice
– navýšenie objemu

  • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je navýšenie objemu inertného odpadu využitého pri likvidácii vydobytej časti výhradného ložiska v dobývacom priestore Dechtice.
  • Dotknutá obec: Dechtice (okres: Trnava)
  • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR , Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
  • Navrhovateľ: JIVA-TRADE s.r.o., Štefana Moyzesa 2700/22, 926 01 Sereď
  • Povoľujúci orgán:
    – Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierova 19, 821 05 Bratislava
    – Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárová 8, 917 02 Trnava

>> Viac informácií…

 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

Dátum a čas konania volieb: 4. novembra 2017

>> Viac informácií…

 

pdf-logo300-80x80  VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva
určuje územne ucelenú časť lesov DECHTICE
  Mapa TU

Vyvesené 21.6.2017

 

pdf-logo300-80x80  PROGRAM ROZVOJA OBCE DECHTICE  na roky 2015 – 2020

 

pdf-logo300-80x80 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE DECHTICE
         Archív všeobecne záväzných nariadení je TU

 

Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a aktuálne pozvánky na zasadnutia.

 

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

Žiadosť o pridelenie dotácie z rozpočtu obce

Zúčtovanie dotácie z rozpočtu obce