Archív obecných správ

ÚRADNÁ TABUĽA OBCE – ostatné vyvesené dokumenty

Otvoriť dokument PDF Návrh VZN obce Dechtice č 1/2019             
o organizácii miestneho referenda
Návrh VZN zverejnený: 20.2.2019

 

 Plán likvidácie lomu v juhovýchodnej časti dobývacieho priestoru Dechtice
– navýšenie objemu

 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA

Zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
Odosielateľ: Okresný úrad Trnava – Odbor starostlivosti o životné prostredie
Vybavuje: Ing. Šáriková
Dátum odoslania 6.1.2017

  VIAC INFORMÁCIÍ

 

pdf-logo300-80x80  VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva
určuje územne ucelenú časť lesov DECHTICE
  Mapa TU

Vyvesené 21.6.2017

 

pdf-logo300-80x80  PROGRAM ROZVOJA OBCE DECHTICE  na roky 2015 – 2020

 

[divider]

pdf-logo300-80x80 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE DECHTICE
         Archív všeobecne záväzných nariadení je TU

 

Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a aktuálne pozvánky na zasadnutia.

 

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

Žiadosť o pridelenie dotácie z rozpočtu obce

Zúčtovanie dotácie z rozpočtu obce

 

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore